Απολυμάνσεις Φυλή

Απολυμάνσεις Φυλή….Πραγματοποιούμε απολυμάνσεις-απεντομώσεις-μυοκτονίες στην περιοχή της Φυλής σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους  διαθέτοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό και την απαραίτητη εμπειρία για να αντιμέτωπισουμε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε με έντομα και τρωκτικά.Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούμε είναι εγκεκριμένα,δεν λεκιάζουν,είναι άοσμα και δεν επηρεάζουν τα κατοικίδια.Σε όλες τις εφαρμογές είναι παρόν ο εξειδικευμένος επιστήμονας της εταιρείας(Επόπτης Δημόσιας Υγείας) και μετά το πέρας της εφαρμογής εκδίδεται νόμιμο πιστοποιητικό απολύμανσης.