Απολυμάνσεις σκαφών πλοίων

Απολυμάνσεις σκαφών πλοίων.

Πραγματοποιούμε απολυμάνσεις-απεντομώσεις-μυοκτονίες σκαφών  πλοίων  διαθέτοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό και την απαραίτητη εμπειρία για να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε με έντομα και τρωκτικά.Είμαστε σε θέση να σας εγγυηθούμε άριστο αποτέλεσμα εργασιών το οποίο σε συνδυασμό με την συμβουλευτική υποστήριξη που παρέχουμε στους πελάτες μας τόσο κατά τη διάρκεια των εργασιών όσο και μετά το πέρας αυτών θα παραμείνει.Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε απολυμάνσεις σκαφών πλοίων έχοντας να επιδείξει συνεργασίες με μεγάλο αριθμό πλοίων.

Εμείς αντιμετωπίζουμε τον κάθε πελάτη και το πρόβλημα του ξεχωριστά εφαρμόζοντας την κατάλληλη μέθοδο,τα κατάλληλα εργαλεία και τα κατάλληλα σκευάσματα ώστε να επιτύχουμε ένα άριστο αποτέλεσμα.Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούμε είναι εγκεκριμένα, δεν λεκιάζουν, είναι άοσμα και δεν επηρεάζουν τα κατοικίδια.Δεν απαιτείται αερισμός του χώρου μετά από οποιαδήποτε εφαρμογή.

  Σε όλες τις εφαρμογές είναι παρόν ο εξειδικευμένος επιστήμονας της εταιρείας (Επόπτης Δημόσιας Υγείας) και μετά το πέρας της εφαρμογής εκδίδεται νόμιμο πιστοποιητικό απολύμανσης.Ένα συχνό φαινόμενο που παρατηρείται στις μέρες μας είναι ότι πραγματοποιούνται απολυμάνσεις από συνεργεία που δεν διαθέτουν νόμιμη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος,βάζοντας σε κίνδυνο εσάς,την οικογένεια σας ή το προσωπικό της επιχείρησής σας. Εμείς διαθέτουμε την απαιτούμενη από το νόμο άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας συνεργάτης μας θα επισκεφτεί άμεσα τον χώρο του πλοίου σας για να σας ενημερώσει για το κατάλληλο πρόγραμμα απεντόμωσης-μυοκτονίας.

Απολυμάνσεις σκαφών πλοίων